Vähennyskelpoisia kuluja

Metsävähennys

Ostin runsaspuustoisen metsätilan, jonka hankintakuluista saan metsävähennystä. Tarkoitus on tehdä tilalta iso puukauppa lähiaikoina. Kuinka suuren puukaupan voin tehdä, jotta verotus jäisi vielä mahdollisimman kevyeksi?

Metsätulot verotetaan pääomatuloina. Pääomaveroa maksetaan 30 000 euroon asti 30 prosenttia ja sen ylimenevältä osalta 34 pro­senttia. Pääomatulot ovat henkilökohtaisia, aviopuolisoiden ja yhtymäosakkaiden yhteis­omistuksessa metsätalouden puhdas pää­omatulo jaetaan omistusosuuksien suhteessa. Metsästä voi saada yhtä henkilöä kohti verovuonna 90 000 euroa puukauppatuloja, samana vuonna verotettavan tulon jäädessä alle 30 000 euron. Tämä edellyttää, että muita pääomatuloja ei ole ja metsävähennystä on käytettävänä 60 prosenttia tulosta.

Metsävähennystä ja menovarausta on haettava metsätalouden veroilmoituksella (2C-lomake). Yrittäjävähennyksen verottaja laskee viran puolesta. Metsätalouden menot suurentavat määrällään laskettua summaa ja menovaraus on tuloutettava tulevina vuosina.

Jos metsänomistajalta on peritty liikaa ennakkoveroa, saa hän rahojaan takaisin veronpalautuksena seuraavana vuonna. Verottajalta kannattaa hakea erityisesti puun myynti­tuloa varten annettava verokortti, jossa ennakko­veron määrä vastaa lopullista veroa. Kun tämä verokortti esitetään puun ostajalle, tehdään ennakonpidätys sen mukaan.

Monesti puukauppa ja hakkuu sattuvat eri vuosille. Sopimalla ennakko­ ja loppumaksut eri verovuosille voi minimiverotettu puu­kauppa olla edellä mainittua suurempikin.

Taimikonhoito

Taimikonhoitotyö tuntuu mielestäni kalliilta. Sain hoitotyöstä tarjouksen, jossa verollinen hinta on 550 euroa hehtaarilta. Mitä minulle jää maksettavaksi tukien ja verovähennysten jälkeen?

Arvonlisäverovelvollinen metsänomistaja saa taimikonhoitolaskun sisältämän 24 prosentin arvonlisäveron kokonaan vähennykseksi.

Hehtaarikohtainen arvonlisäveroton työkulu on tarjouksessa 444 euroa (tarkasti laskien 443,55 + arvonlisävero 106,45 = 550 euroa).

Kemera-tukea saa taimikonhoitoon 230 euroa hehtaarilta. Kun tämä tuki huomioi­daan, jää taimikonhoitotyön hehtaarihinnaksi 214 euroa. Veroetu on 30 prosenttia verokannan mukaan huomioituna, joten lopulliseksi työkuluksi jää 150 euroa hehtaarilta.

Puhelinkulut

Minulla on metsätila ja teen siellä säännöllisesti töitä. Ovatko puhelin- ja tietokonekulut vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa?

Metsätalouden harjoittamiseen liittyvät kulut ovat vähennyskel­poisia. Tietokoneiden hankinta­- ja tietoliikennekuluista puolet on vähennyskelpoista. Metsätalouden ohjelmat ja sovellukset ovat kokonaan vähennyskel­poisia. Puhelimesta aiheutuneista kokonais­menoista voidaan yleensä pitää tavanomai­seksi katsottavana yksityiskäytön osuutena puolet 500 euroon saakka.

Metsässä töitä tekevän kannattaa ladata älypuhelimeen ilmainen 112 Suomi ­-sovellus. Jos metsässä sattuu onnettomuus, löytää apu sovelluksen avulla helposti perille.

Metsälahjavähennys

Sain lahjaksi metsätilan, johon tulee metsälahjavähennys. Onko puukaupassa jotakin erityistä huomioitavaa, jotta saisin vähennyksen käyttöön?

Puukaupan maksujen ajoituksessa on huomioitava, että metsälahjavähennystä voi käyttää aikaisintaan sen verovuoden aikana, jolloin metsästä maksuunpantu lahjavero on maksettu.

Monesti lahjoitushetkestä lahjaveropäätökseen ja ­veron maksuun kestää useita kuukausia. Loppuvuonna lahjana saaduista metsistä tehtävät puukaupat, tai ainakin kauppojen maksuajat, kannattaa siirtää seuraavalle vuodelle, jotta oikeus metsälahja­vähennykseen olisi olemassa.

Esa Lappalainen
Metsätilarakenteen asiantuntija
Suomen metsäkeskus