Homepage

20.4.2015 Korjattu Hoitokoulu-juttu kasvupaikkatyypeistä julkaistu verkossa
Painetussa Metsään-lehdessä julkaistun Hoitokoulu-jutun "Mikä tyyppi?" yksi sivu oli virheellisesti ruotsinkielinen. Juttu on luettavissa kokonaisuudessaan suomeksi verkossa.
8.4.2015 Lakimies vastaa: Yhteismetsän edut
Mitä hyötyä on yhteismetsään liittymisestä?
23.10.2014 Lakimies vastaa: Vahingonkorvaus metsätuhosta
Kuka on korvausvelvollinen, jos metsätuho leviää naapurin maalta?
11.6.2014 Muinaismuistoja metsässä
Hautaröykkiöt, tervahaudat ja muut muinaisjäännökset ovat merkkejä menneisyydestä.
11.6.2014 Lakimies vastaa: Yksityistien sulkeminen puomilla
Miten toimia, jos haluaa kieltää ulkopuolisten liikennöinnin yksityistiellä?
25.9.2013 Pohjois-Savossa edellytykset bioöljyjalostamoille
Metsäkeskuksen tekemän selvityksen mukaan Pohjois-Savossa voisi toimia tällä hetkellä olemassa olevien hankkeiden lisäksi 2–3 bioöljyjalostamoa.
25.9.2013 Koulutusta ammattilaisille
Metsäkeskus järjestää syksyn aikana yhdessä Metsän-tutkimuslaitoksen kanssa koulutusta metsäalan ammattilaisille.
25.9.2013 Hyvinvointia metsästä
Suomen Mielenterveysseuran ja Metsäkeskuksen Hyvän mielen metsäkävely -hanke kannustaa liikkumaan metsäluonnossa.
25.9.2013 Metsämessut tulevat taas
Uudistuneet Metsämessut valtaavat Helsingin Messukeskuksen 22.–24. marraskuuta.
25.9.2013 Suomen parasta halonhakkaajaa etsitään
Halonhakkuun SM-kisojen alkukarsinnat ovat alkaneet. Voittaja ratkeaa finaalissa, joka pidetään Metsämessuilla 22.–24. marraskuuta.
25.9.2013 Uusi metsälaki eduskunnan käsittelyssä
Metsälain merkittävimmät muutokset koskevat uudistus- ja kasvatushakkuiden toteuttamista, metsänuudistamista ja luonnon monimuotoisuuden huomioimista.
25.9.2013 NATNET kytkee suojelualueita yhteen
Lounais-Lapin NATNET Life+ -hankkeessa muodostetaan yhteyksiä olemassa olevien luonnonsuojelualueiden välille.
25.9.2013 Suomen paras pönttö vaati viitseliäisyyttä
Metsään-lehden linnunpönttö-aiheisen kuvakilpailun voittajaksi valikoitui Perttu Kokkila.
25.9.2013 Vielä kerkiää!
Syksyn taimikonhoitokursseilla on vielä tilaa. Tervetuloa oppimaan taimikonhoidon perusteet sekä raivaussahan käyttö ja huolto.
25.9.2013 Enemmän metsästä lokakuussa
Metsäkeskus järjestää kumppaneineen metsänomistaja- ja ammattilaistapahtuman Mikkelissä 5. lokakuuta.
25.9.2013 Metsäreitille netissä
Tampereen Pyynikin metsäoppimispolulla voi kulkea rastilta toiselle Android-tabletille suunnitellun karttasovelluksen avulla.
25.9.2013 Myrskytuhoja voi ennakoida
Metsäkeskuksen Pohjois-Pohjanmaan alueen käynnistämän hankkeen tavoitteena on ennaltaehkäistä myrskytuhoja metsäisillä sähkölinjanvarsilla ja rataosuuksilla.
13.9.2013 Energiapuuta kannattaa nyt korjata
Suomen metsäkeskuksen myöntämää tukea energiapuun korjuuseen nuorista metsistä on vielä runsaasti jäljellä. Korjuuaika on nyt parhaimmillaan.
13.9.2013 Koivu on unohtunut metsänuudistamisessa
Valtaosa metsän uudistusaloista on istutettu kuuselle. Koivun istutus on vastaavasti loppunut lähes kokonaan.
6.9.2013 Repoveden metsäkävely toi hyvää mieltä opiskelijoille
Repoveden kansallispuisto tarjosi upeat puitteet Hyvän mielen metsäkävelylle, johon osallistui noin 50 nuorta Kouvolan seudun ammattiopistosta.
6.9.2013 Lisää kemera-tukivaroja nuoren metsän hoitoon
Nuoren metsän hoitotukea maksettiin tammi-elokuussa 2013 Suomen metsäkeskuksen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella yhteensä 7 451 hehtaarin pinta-alalle.
29.8.2013 Kuntakohtaiset yhteismetsät kiinnostavat Etelä-Pohjanmaalla
Lappajärven kunnan ja Alavuden kaupungin tavoitteena on perustaa uusi yhteismetsä yhdessä yksityisten metsänomistajien kanssa.

Eri-ikäisrakenteisen metsän hoito

4.6.2014
Eri-ikäishakkuissa on sekä hyötyjä että haasteita. Kärsämäkeläinen metsänomistaja Timo Flankkila kertoo omista kokemuksistaan.

Metsä kulkee suvussa

12.12.2013
Suomen metsistä 60 % on yksityisten henkilöiden ja perheiden omistamia. Perhemetsätalous vaatii malttia. Tapio Nurmela, metsänomistaja Rovaniemeltä, kertoo omista kokemuksistaan.

Metsään.fi -toimijapalvelu

2.12.2013
Metsään.fi -palvelu on metsäalan kohtaamispaikka. Palvelun avulla pysyt ajan tasalla metsäsi tulevista töistä. Palvelussa on myös helppo ottaa yhteyttä palveluntarjoajiin ja pyytää tarjouksia. Metsään.fi ja sen toimijapalvelu uudistavat metsäpalvelujen markkinat.

Uudistushakkuu

19.9.2013
Kun metsän kasvu hidastuu tai se on riittävän vanhaa, se voidaan uudistaa. Uudistushakkuussa korjataan satoa ja samalla hakkuutulot kasvavat. Metsälain mukaan poistetun puuston tilalle pitää perustaa uusi taimikko. Asiantuntijana koulutusasiantuntija Minna Rautalin.

Ensiharvennus

19.9.2013
Ensimmäisessä harvennushakkuussa valitaan kasvatettavaksi laadultaan parhaat puut, ja annetaan niille kasvutilaa. Asiantuntijana metsänomistaja-yrittäjä Tiina Morri.

Metsäsertifiointi

19.9.2013
Metsien sertifiointi kertoo puun ostajalle, että metsä on hyvin hoidettu, toimijat noudattavat lakeja, ja että metsien käyttö on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Asiantuntijana viestintäpäällikkö Heli Mutkala-Kähkönen, Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi ry.

METSO, Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

19.9.2013
METSOn avulla metsänomistaja voi turvata maillaan uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä. Suojelusta voi saada korvausta. Asiantuntijana metsäluontoneuvoja Jukka Ruutiainen, Metsäkeskus Pirkanmaa.

Männyn luontainen uudistaminen

19.9.2013
Juurikääpä lahottaa kuusikoita Etelä-Suomessa. Sen torjuntaan voi saada tukea valtiolta. Asiantuntijoina metsätaloustarkastaja Lassi Hakulinen Metsäkeskus Pirkanmaasta ja koneyrittäjä Hannu Rautio.

Taimikon varhaisperkaus

19.9.2013
Varhaisperkauksessa poistetaan taimikon kasvua haittaavaa lehtipuuvesakkoa. Asiantuntijana hankintaesimies Taina Sairio.

Heinän torjunta

19.9.2013
Viljavilla metsämailla heinä ja muu pintakasvillisuus saattavat tukehduttaa puuntaimien kasvun. Helpompaa metsätyötä ei juuri ole, kuin polkea uhkaava heinä taimien ympäriltä kumisaappailla.

Männyn kylvö

19.9.2013
Männyn kylvöä voidaan tehdä keväällä karuille ja karkeajakoisille maapohjille, jotka on muokattu valmiiksi. Asiantuntijana metsuri Markku Niittynen.

Metsän istutus

19.9.2013
Metsänviljely kannattaa, ja sen voi tehdä myös itse. Asiantuntijana metsuri Markku Niittynen.

Maamuokkaus

18.9.2013
Maapojohjan muokkaus uutta kasvua varten. Asiantuntijana Raimo Rantanen.

Jatkuva kasvatus

18.9.2013
Professori Kari Mielikäinen kertoo jatkuvasta kasvatuksesta.

Juurikäävän torjunta

18.9.2013
Kuusikoita lahottavan juurikäävän torjuntaan voi saada tukea valtiolta. Asiaa valottavat metsätaloustarkastaja Lassi Hakulinen sekä koneyrittäjä Hannu Rautio.

Säästopuut

18.9.2013
Mitä puita jätetään ja minne? Asiantuntijana metsäluonnonhoidon asiantuntija Timo Vesanto.

Varhaisperkaus

18.9.2013
Taimikon kasvua haittaavan lehtipuuvesakon poistaminen. Asiantuntijana hankintaesimies Taina Sairio.

Raivaussahan käyttö

18.9.2013
Metsäkeskuksen metsäneuvoja Matti Äijön vinkit.

Metsälannoitus helikopterilla

11.9.2013
Metsälannoitus kannattaa. Helikopteri on hyvä isoissa useamman metsänomistajan yhteisessä lannoitushankkeessa.

Puun iänmääritys

11.9.2013
Puun ja metsikön ikä pitää tietää, jotta voidaan määritellä, milloin sitä voidaan hakata ja uudistaa.

Metsän aapinen tiheyden mittaus

11.9.2013
Taimikon tiheyttä voidaan mitata varsin yksinkertaisin konstein.

Metsän aapinen relaskooppi

11.9.2013
Puuston tilavuuden eli kuutiomäärän arviointi tapahtuu relaskoopin avulla.

Puun pituuden mittaus

10.9.2013
Puun ja metsikön keskipituutta tarvitaan, kun määritellään puuston kuutiomäärä.
10.4.2018, Asiantuntija vastaa: Miten metsätietolaki uudistui
31.10.2017, Asiantuntija vastaa: Vähennyskelpoisia kuluja
11.4.2017, Paininpuu: Metsien suojelua myös ilman METSOa
4.4.2017, Asiantuntija vastaa: Miksi taimikonhoito kannattaa tehdä
12.10.2016, Asiantuntija vastaa: Yksityistien virkistyskäyttö
13.10.2016, Asiantuntija vastaa: Ojitus ja vesistöt
18.3.2016, Paininpuu: Lauri Saaristo: Kiitospuu
19.10.2015, Asiantuntija vastaa: Puutavaran varastointi
8.4.2015, Asiantuntija vastaa: Metsänhoitomaksun lakkaaminen
8.4.2015, Paininpuu: Yhteistyöllä parempia palveluja
23.10.2014, Asiantuntija vastaa: Vahingonkorvaus metsätuhosta
14.5.2014, Paininpuu: Valmis työkalu vihdoin käyttöön
14.5.2014, Asiantuntija vastaa: Pienaukkohakkuut
14.5.2014, Asiantuntija vastaa: Yksityistien sulkeminen puomilla
17.10.2013, Paininpuu: Hirveästi hirviä?
17.10.2013, Asiantuntija vastaa: Matkakulut